FANDOM


Cezar Calore - pierwszy król Norty z dynastii Calore. Na jego cześć nazwano Plac Cezara.